Είσοδος   Εγγραφή

*Το karotsaki.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέπει ή να αποκλείει άτομα που έχουν σκοπό να ανεβάσουν ακατάλληλο ή άσχετο με την ιστοσελίδα περιεχόμενο.

*Το karotsaki.gr απλά φιλοξενεί τις αγγελίες και δεν έχει καμία συμμετοχή στην πράξη αγοροπωλησίας.

*Το karotsaki.gr διευκολύνει την αναζήτηση επαγγελματιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκβαση της επικοινωνίας, της επαφής, της συνεργασίας, της εργασιακής σχέσης και συναλλαγής μεταξύ ενδιαφερόμενου, γονέα και επαγγελματία.

Back to top